• ویدئو نقاشی ساختمان قدیمی

    • ویدئو نقاشی ساختمان قدیمی

    در این ویدئو نقاشی جلو، درب، دیوار ها و ... ساختمان قدیمی چوبی را مشاهده خواهید نمود.

    این ویدئو بصورت یک Timeslap قابل مشاهده است.

    ویدئوهای بیشتر درباره نقاشی ساختمان را می توانید از این لینک دنبال کنید.